M: 041 802 432, M: 069 912 206 | info@gricnik.com
Informacije
Italy
Germany
England
Croatia
Slovenia
Kmetija Gričnik
Lesartvo Gričnik
Občutite darove Rogle na poseben način
» » » » » » » » » » »

Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja Ekološko kmetovanje (PODUKREP 4.1)

Prva postavitev nasada jagod, prva postavitev nasada malin, novogradnja dveh plastenjakov, nakup opreme za kapljično namakanje in oroševanje, nakup ozkokolotečnega traktorja in traktorskega sprednjega nakladalnika z dodatno opremo iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Povzetek
Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za prvo postavitev nasada jagod, prvo postavitev nasada malin, novogradnjo dveh plastenjakov, nakup opreme za kapljično namakanje in oroševanje, nakup ozkokolotečnega traktorja in traktorskega sprednjega nakladalnika z dodatno opremo. Pridelava jagodičevja, predvsem jagod, zahteva nenehno sajenje in kolobarjenje, zato se naložbe v nasade, plastenjake in ureditev namakanja v plastenjakih nenehno obnavljajo, pa tudi dodajajo. Prav tako je potrebno odsluženo mehanizacijo menjavati z novo, bolj sodobno.

Glavne dejavnosti

Kupili in osadili bomo 42840 sadik jagod, 2400 sadik malin, na površini 1 ha bomo uredili oroševalni sistem in kapljično namakanje, kupili in postavili plastenjak z enojno folijo, 2500 2 in 320 m2. Kupili bomo tudi sledečo kmetijsko mehanizacijo: traktor standardni ozkokolotečni, nazivna moč 63 kW, traktorski sprednji nakladalnik, moč traktorja do 60 kW, masa tovora 1.720 kg, zajemalko za sipki material do 0,48 m3 in vile za gnoj. Pri tem bomo v veliki meri delo opravili sami.

Cilji
Dolgoročno želimo ohraniti ekološko prirejo, pridelavo in predelavo in zagotavljati stabilen prihodek. S sajenjem jagod v obstoječe in nove plastenjake, postavitvijo plastenjakov s kapljičnim namakanjem in oroševalnim sistemom, napravo malinovega nasada ter nakupom ozkokolotečnega traktorja, traktorskega sprednjega nakladalnika z dodatno opremo bodo prispevali k  lažjemu in bolj učinkovitemu delu, zmanjšanju stroškov in dvigu dohodka na kmetij. Vizija je ohraniti vse dejavnosti vsaj v obstoječem obsegu in s prilagajanjem razmeram na trgu – povpraševanju in navadam potrošnikov.

Pričakovani rezultati

  • povečanje tržne proizvodnje, predvsem pa kakovosti jagod in malin;   
  • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega tveganja pridelave zaradi vplivov podnebnih sprememb,
  • lažje in bolj učinkovito delo.
Več si lahko preberete na povezavah spodaj:

Aktualno pri nasAna Gričnik
Planina na Pohorju 36
3214 Zreče

Mobi069 912 206
Mobi041 802 432
Mailinfo@gricnik.com

TRR: SI56 1964 0500 5699 431

AKTUALNO | O KMETIJI | TURIZEM | LESARSTVO | SADJARSTVO